Vårdoperatörer skulle kunna trygga & effektivicera distansvård

Tänk om en sjuksköterska kunde ha daglig internet-videokontakt med patienten och dessutom följa patientens olika mätvärdesparametrar och samtidigt ge motivation till fysiska övningar. Detta vill den nya aktören vårdoperatör göra möjligt och det diskuterades på ett Almedalsseminarium 2017.

Teamet som presenterade projektet om hur vårdoperatörer skulle kunna effektivicera framtidens vård genom att patienten trots geografisk distans i princip kan ha daglig kontakt med sjukvårdpersonal via Internet och "skype-bildsamtal". Dessutom kan sensorer monitorera patientens hälsa genom att mäta en rad olika kroppsvärden, som sänds automatiskt till vårdpersonalen, så att läkaren har en bättre helhetsbild vid de mer sällsynta läkarbesöken. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia & Reflex Magasin