Så ser Almedalsanmälaren Wadén på tillgängligheten 2017

För två år sedan anmälde Lars-Göran Wadén hela Almedalen till DO, Diskrimineringsombudsmannen som icke tillgängligt. Han hävdade att demokratiprojektet Almedalen i medeltidsstaden Visby måste vara fullt tillgängligt för alla.