Mycket återstår för optimerad patienthälsa vid kronisk diagnos

"Alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse" var temat för ett välbesökt Almedalsseminarium som Neuroförbundet var delarrangörer i. I detta fall med Fysioterapeuterna som samarbetspartner – men de medverkande erkänner att det finns mycket kvar att göra.

Anders Ekholm har många strängar på sin lyra, också humoristiskt och dessurom högt upp som sakkunnig och utredare i svensk rikspolitik.

Neuroförbundets förbundsordförande Lise Lidbäck pekade tydligt på hälsoutmaningarna för patienterna med neurologiska diagnoser. Ett liv i rörelse är inte alltid helt lätt att få till och framför allt behövs uppfinningsrikedom från professionen för att coacha patienterna till så bra hälsa som möjligt. Foto: Håkan Sjunnesson / NeuroMedia - Reflex Magasin