Almedalen 2017

Våra företrädare för Neuroförbundet deltar i olika seminarier och här rapporterar vi från en rad viktiga samtal och debatter om neurosjukvården och ett tillgänligt samhälle för alla mm.

Team Neuroförbundet i Almedalen 2017; ordförande Lise Lidbäck, kanslichef Kristina Niemi och fotograf/reporter Håkan Sjunnesson.
Tack vare vår närvaro här är neurologiska diagnoser och framtidens neurosjukvård på Almedalsagendan i mediebruset!

Vi debatterade och nätverkade i rasande takt och sätter Neurologin på kartan. Kanslichef Kristina deltog i neurosamtal och ordförande Lise Lidbäck deltog också i viktiga vårdfrågor och lyfte neurosjukvården och ojämlikheten för personer som lever med neurologiska diagnoser.