Alla rapporter från frukostdialoger på Almedalsveckan 2016!

Under flera år i rad har Neuroförbundet bidragit till att neurologi finns på Almedalsveckans agenda. Genom att arrangera egna samtal, bl.a. i BrainBus med frukostdialoger, och genom att medverka i andras seminarier och debatter har Neuroförbundet synliggjort och förhoppningsvis påverkat svensk neurologi i positiv riktning.

Om inte Neuroförbundets team funnits på plats under politikerveckan i Visby, hade ämnet neurologi i princip inte funnits med på Almedalsagendan. Därför har vi de senaste åren funnits på plats med en handfull medarbetare och förtroendevalda för att lyfta neurosjukvård, rehabilitering, neuroteam, flexjobb, patientlagen, läkemedelsförsörjning, individuella vårdplaner, färdtjänst, sjukpenning, assistans med mera.