Besparing av mycket pengar och lidande hävdar förespråkarna för fler ambulanshelikoptrar, som ska säkra fler effektiva mekaniska trombektomibehandlingar i framtiden. Foto: Håkan Sjunnesson & DagensMedicin

Akut strokevård som minimerar skaderisker kräver fler helikoptrar - Neuro påverkar debatten

, Håkan Sjunnesson

Genom en så kallad trombektomi kan en stor blodpropp dras ur ett blodkärl med en tunn liten korg som förs in i blodådran och på så sätt förhindra neurologiska skador på hjärnan. En mycket effektiv behandling som kräver att patienten sjukhusbehandlas inom några få timmar. Under Almedalsveckan 2018 hölls ett kreativt samtal om framtidens akuta strokevård och Neuros ordförande medverkade. Hör Neuropoddens reportage!


I dag är det kraftig underbehandling och ojämlik tillgång till mekanisk trombektomi vid stroke, trots evidens och Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer. Och kring hur kan den vårdformen ska bli mer tillgänglig och användbar i framtiden, hölls ett kreativt rundabordssamtal under Almedalsveckan 2018. En av de medverkande var Neuros ordförande Lise Lidbäck och lyssna på hennes och några av de andras spännande tankar om akut strokevård i denna podcast.

Medverkande i inslaget är Lise Lidbäck förbundsordf Neuro, Anders Henriksson 1:e v ordf SKL, Jesper Petersson ordf programråd nervsystemets sjukdomar, Per Arnell Ambulanshelikopterverksamhen VGR, Lars Rosengren ordf. nat. arbetsgrupp stroke. 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson