Skriv på för vård och rehabilitering som fungerar – i hela landet!

Neuroförbundet vill att alla i Sverige som har en neurologisk diagnos (som exempelvis ms, als, parkinson, ryggmärgsskada), får tillgång till ett fungerande Neuroteam. Därför har vi en namnisamlingskampanj för vård och rehabilitering som fungerar – i hela landet! Skriv under namninsamlingskampanjen du också, och sprid den vidare till vänner och bekanta: www.hälsokampanj.se

Ett Neuroteam är en arbetsgrupp inom vården som är specialiserad på att ta emot patienter med komplexa neurologiska diagnoser och skador. För att räknas som ett Neuroteam ska det ingå läkare, sjuksköterska och andra yrkesgrupper som till exempel logoped, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Minst ett neuroteam per länssjukhus

Patienter med neurologisk diagnos har ofta flera diagnoser och symtom samtidigt. Något som vården i Sverige är dåligt rustad för att hantera.

De patienter som har tillgång till ett Neuroteam upplever sin livssituation och sina vårdkontakter mera positiva än de som inte har det och komplexa sjukdomstillstånd och livssituationer hanteras bäst av multidisciplinära specialistteam, enligt Neuroförbundets rapport från 2016 (Neurorapporten 2016 Patienten och Neuroteam).

Mot bakgrund av detta:

Skriv på för minst ett fungerande neuroteam per länssjukhus!

www.hälsokampanj.se

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet