En datorskärm med myntstaplar på. Foto.
Läskigt att skicka pengar via datorn? I framtiden ska du kunna öva utan att skicka riktiga pengar. Foto: Pixabay.

Digitala betaltjänster för alla!

Digitala betaltjänster har slagit igenom på bred front, både hos kommersiella och offentliga aktörer. Men samtidigt är det många som av olika skäl tycker att det är svårt att använda sig av tjänsterna.

För att överbrygga den klyftan ska företaget Funka, tillsammans med Länsstyrelsen och finansiering från Post- och Telestyrelsen, ta fram och testa en digital plattform som lär ut när och hur man använder betaltjänster.

Tanken bakom projektet är att skapa en tjänst där personer som av olika skäl inte använder betaltjänster idag, exempelvis personer med kognitiv funktionsnedsättning, äldre och teknikovana, ska kunna öva på sina färdigheter i en trygg miljö. Att kunna prova hur en betalning fungerar utan att skicka - och riskera att bli av med - riktiga pengar är något som efterfrågats bland målgrupperna.