7Tesla-kameran lyfts in på sjukhuset. Foto.
Nya 7Tesla-kameran i luften för att monteras på Skånes universitetssjukhus i Lund. Rut Bjerhagen utreddes med denna nya teknik, se reportaget sid 6. Foto: SUS.

Neurofonden stödjer 7Tesla-forskning mot epilepsi

, Håkan Sjunnesson

Neurostödd forskning Neurofonden stödjer forskning inom neurologi och ett projekt som fått stöd handlar om möjligheterna med så kallad 7Tesla-magnetkamera. En ny magnetkamerateknik som högre magnetfältsstyrka som ger betydligt skarpare och mer detaljerade bilder. Detta kan ha betydelse för hjärnoperationer och det studerar forskaren Ariadne Zampeli.

– Projektet omfattar flera olika mindre studier som tillsammans utgör mitt avhandlingsarbete. Avhandlingsarbetet i sin helhet syftar till att undersöka om 7Teslakameror kan hjälpa patienter med svårbehandlad epilepsi. 81 000 personer har diagnosen epilepsi i Sverige. Läkemedelsbehandling för att minska
risken för anfall, gör cirka 2/3 av alla patienter anfallsfria, men 1/3 har anfall trots läkemedelsbehandling.

– För dessa personer kan en operation för att ta bort den delen av hjärnan som orsakar epilepsin, vara ett alternativ. En operation föregås alltid av en mycket omfattande utredning där en av de viktigaste delarna är just magnetresonanstomografi av hjärnan.

– Kan man med hjälp av den identifiera just den punkt, den delen hjärnsubstans som orsakar epilepsin, blir operation ofta ett mycket bra alternativ. Tesla är den enhet som man mäter magnetisk fältstyrka i. Ju högre Tesla, desto starkare
magnetfält och desto högre upplösning och fler detaljer syns vid undersökningen av mänsklig vävnad.

Enda 7Teslakameran i Sverige

– Inom ramen för min forskning undersöker vi vuxna och barn med svårbehandlad
epilepsi i jaken på att hitta orsaken till anfallen. Det finns bara en 7Tesla magnetkamera i hela Sverige, placerad på Skånes universitetssjukhus i Lund. Och undersökningar görs för närvarande bara inom ramen för forskning. Vi
har undersökt cirka 100 personer i vår studie.

Det är för tidigt att dra några slutsatser för vi håller för närvarande på med att analysera den första delstudien, där vi försöker tyda vilka bildserier som ger bäst detaljrikedom och tydligast resultat. När bilderna är färdigtolkade kommer en vetenskaplig artikel att skrivas samman. Parallellt fortsätter vi att rekrytera patienter för undersökning i våra studier.

– Men vi tror att 7Tesla-tekniken kan tillföra mycket värdefull information till barn och vuxna med svårbehandlad epilepsi och jag vill tacka Neuro och Neurofonden för bidraget till vår viktiga forskning, säger läkaren Ariadne Zampeli.

2018 fick hon ett stipendium på 54 000 kronor från Neurofonden för sitt forskningsarbete.

Stöd forskningen om epilepsi

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva