blytyper med bokstäver
Forskning om observerbara och självupplevda ordfinnandeproblem får bidrag. Foto: Pixabay

Humanioraforskning om anomi vid stroke, ms och parkinsons

Medicinsk och naturvetenskaplig forskning om multipel skleros, stroke och parkinson skriver vi regelbundet om här på Neuro.se. Men nu har ett projekt vid Göteborgs universitet fått del av Vetenskapsrådets (VR) stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Det är Charlotta Saldert, institutionen för neurovetenskap och fysiologi som fått en tilldelning av 5 400 000 kronor för sitt projekt:

Anomi vid stroke, multipel skleros (ms) och Parkinsons sjukdom - Observerbara och självupplevda ordfinnandeproblem och effekten av verbfokuserad träning.

Om Charlotta Salderts forskningsområden

Forskar om hur kommunikationsstörningar påverkar samtalsinteraktionen i vardag och i vårdsituationer i samband med stroke och progredierande neurologiska sjukdomar. Med hjälp av olika former av samtalsanalys i kombination med frågeformulär och interjuver kartläggs problem som kan uppstå i samtalet och vad man gör för att underlätta kommunikationen. Dessutom utvärderas behandlingsprogram som riktas mot samtalspartners till personer med kommunikationsstörningar.

Ordfinnandesvårigheter (anomi) i samband med hjärnskada är ett annat forskningsfält. I projektet Anomi vid stroke och progredierande neurologiska sjukdomar undersöks hur förmågan att hitta ord och benämna kan påverkas på olika sätt vid olika skador. Här utforskas även vilka kommunikativa strategier som används vid svårigheter att hitta ord, samt om det hjälper att träna sin benämningsförmåga med intensivbehandling.

Stöd oss

Ge ett bidrag till kampen mot neurologiska sjukdomar.

Ge en gåva