Stroke: Deltagare sökes till forskningsstudie

Vill du vara med och utforma en ny personcentrerad vårdövergång mellan sjukhus och hemmet?

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att utveckla och implementera koordinerade och personcentrerade vårdövergångar mellan sjukhus och hemmet för personer med stroke. Personcentrerad innebär att utskrivning och vårdövergång utformas utifrån individens behov och kompetens. De nya vårdövergångarna förväntas leda till bättre hälsa, ökad delaktighet i vardagslivet och livskvalitet hos personer med komplexa hälsotillstånd som stroke.

Karolinska Institutet söker personer som vill vara med och samskapa hur utskrivningar från sjukhus och vårdövergångar till hemmet med fortsatt rehabilitering med neuroteam kan förbättras.

Bättre hälsa efter stroke

Detta för att kunna stötta personer som haft en stroke och deras närstående till bättre hälsa och livskvalitet.

Hur går det till?

Studien kommer att genomföras i en co-designprocess, en gemensam arbetsprocess där personer som haft en stroke och närstående till personer som haft en stroke tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal identifierar och utvecklar de olika komponenter som utgör person-centrerade vårdövergångar. Denna arbetsprocess består av 6 träffar med ca 7-10 deltagare i vardera grupp. Grupperna kommer att ledas av en utbildad och erfaren processledare.

Tid: Hösten 2019, start i mitten på oktober Plats: Stockholm

För att delta i studien ska du:

  • Ha haft stroke eller vara närstående till en person som haft stroke
  • Ha erfarenhet av hälso- och sjukvården i Region Stockholm
  • Vara intresserad av att vilja utveckla och förbättra hälso- och sjukvården för personer med stroke och deras närstående
  • Vara bosatt i Stockholms län

Huvudansvarig forskare:
Charlotte Ytterberg, docent
charlotte.ytterberg@ki.se
Tel: 08-524 888 82

Välkommen!

Intresseanmälan och mer information, kontaktperson:

Sebastian Lindblom, doktorand
sebastian.lindblom@ki.se
073 741 53 09
Välkommen!

Stöd forskningen om stroke

Din gåva gör skillnad.

Ge en gåva