Ocrelizumab godkänt att användas

, Källa: Neurologi i Sverige, Roche, Läkemedelsverket

Ocrelizumab (som marknadsförs under namnet Ocrevus) är nu godkänt av EU som första läkemedel vid både skovvis multipel skleros och primärprogressiv multipel skleros. Det är även godkänt av Läkemedelsverket i Sverige.

EU-kommissionens godkännande av ocrelizumab baseras på resultat från tre fas III-studier som samtliga uppnådde sina primära effektmått och flera viktiga sekundära effektmått.

Ocrelizumab godkänns inom EU för behandling av patienter med skovvis multipel skleros (RMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd.

Läkemedlet godkänns även för behandling av patienter med tidig primärprogressiv multipel skleros (PPMS) med avseende på sjukdomsduration och nivå av funktionsnedsättning samt bilddiagnostiska fynd karakteristiska för inflammatorisk aktivitet. Ocrelizumab ges via dropp två gånger per år.

– Det är glädjande att vi nu kan utöka behandlingsalternativen för aktiv skovvis MS och för första gången fått en godkänd behandling för primärprogressiv MS. Bra att EU avgränsat indikationen till tidig primärprogressiv MS då det under detta skede oftare föreligger en inflammatoriskt aktiv sjukdom. Den kombinerade indikationen, höga effekten och säkerhetsprofilen för ocrelizumab är en förutsättning för att behandlingen ska utgöra ett attraktivt alternativ bland övriga MS-behandlingar, säger Jan Lycke, professor i neurologi, Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Roche har arbetat intensivt för att göra Ocrevus tillgängligt för personer med MS i Sverige sedan 19 februari 2018 blev läkemedlet klar att användas i Sverige.

De vanligaste biverkningarna för ocrelizumab som rapporterades i alla tre studier var infusionsrelaterade reaktioner och övre luftvägsinfektioner. Dessa var i regel milda till måttliga. Ocrelizumab är redan godkänt för behandling av MS i en rad länder utanför EU, bland annat i USA, Kanada, Australien och Schweiz. Hittills har mer än 30 000 patienter behandlats med läkemedlet.

I länken nedan finns en pressfilm på engelska. Där berättar professor Gavin Giovannoni, vid Barts and the London School of Medicine and Dentistry i London och Paulo Fontoura, global forskningschef inom neurovetenskap på Roche om vad det europeiska godkännandet för ocrelizumab kommer innebära för personer som lever med multipel skleros.