Kvinna som tar sig för pannan.

Nytt forskningscenter för ME/CFS startar vid Uppsala Universitet

Ett forskningscenter för sjukdomen ME/CFS inrättas vid Uppsala Universitet. Den nya enheten finansieras med medel från den amerikanska forskningsstiftelsen Open Medicine Foundation (OMF). Verksamheten kommer bedrivas i nära samarbete med två befintliga forskningscentra för ME/CFS, knutna till Stanford- och Harvard universiteten i USA.

Ledare för centret är Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi.

Jonas berättar för Neurologi i Sverige om planerna för verksamheten:

”Fokus här i Uppsala kommer fortsätta vara de neuroinflammatoriska markörerna, steroiderna och autoimmunitetsaspekten. Vi kommer också vidareutveckla analys- och provtagningsverktyg för att ytterligare kunna förstå patofysiologin vid ME.”

“Initialt kommer vi kunna anställa den första doktoranden inom svensk ME-forskning från vårt analytiska och neurokemiska perspektiv – vilket blir väldigt värdefullt för att kunna driva forskningen framåt i snabbare takt.”

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!