Kom med i vårt als-nätverk!

Vi håller på att bilda ett nationellt als-nätverk mellan Neuros medlemmar i hela Sverige.

 Syftet är: 

  • att alla som är med i nätverket ska kunna utbyta erfarenheter av att leva med als
  • driva på samhällets insatser inom vård, behandling och omsorg för bättre livskvalité, både för den som är sjuk och för anhöriga
  • bidra med våra erfarenheter till forskning och utveckling

Anmäl ditt intresse här:

Intresseanmälan: Als-nätverk

Läs mer: neuro.se/integritet