Ett flygfoto över en halvö där Ågrenska ligger.
Foto: Ågrenska

Familje- och vuxenvistelse på Ågrenska | Oktober 2019

För dig med Limb Girdle. Läs mer om de olika vistelserna och om hur du ansöker.

Vistelserna erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, få tillgång till aktuell kunskap och reflektera. Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner om de senaste medicinska rönen, psykologiska och sociala aspekter, information från olika samhällsinstanser. Under varje vistelse genomförs också en fokusgruppsintervju för att samla kunskap om vuxna med sällsynta diagnoser och deras behov.

Prenumerera på Neuros nyhetsbrev

Anmäl dig här

Var god ange en giltig e-postadress

Prenumerera