piller, injektionsflaskor och en spruta
"Läkemedlet ska ges på sjukhus med tillgång till intensivvårdsavdelning och specialister som kan hantera allvarliga biverkningar." Foto: Pixabay

Åtgärder ska minimera risken för allvarliga biverkningar med läkemedel mot ms

De nya rekommendationerna ersätter de tillfälliga åtgärder som utfärdades i april 2019, för ett läkemedel som används vid patienter med skovvis förlöpande multipel skleros, ms.

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) säkerhetskommitté PRAC rekommenderar begränsningar i användningen av Lemtrada (alemtuzumab) hos patienter med skovvis förlöpande multipel skleros, ms. De nya rekommendationerna ersätter de tillfälliga åtgärder som utfärdades i april 2019 och innefattar begränsad indikation, nya kontraindikationer samt andra riskminskningsåtgärder.

Rapporter om tillstånd orsakade av att kroppens försvarssystem inte fungerar normalt och allvarliga biverkningar, inklusive dödsfall, som drabbar hjärtat, blodkärl eller ger blödningar, ligger till grund för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s granskning.

Immunologiska biverkningar kan uppstå många månader och år efter avslutad behandling, medan allvarliga hjärt-, kärl- eller blödningsstörningar kan uppstå inom dagar efter att Lemtrada använts.

Nya rekommendationer

PRAC rekommenderar nu begränsad användning av Lemtrada hos vuxna som har skovvis förlöpande multipel skleros, ms, som är högaktiv trots behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling, eller om sjukdomen försämras snabbt med minst två svåra skov inom ett år, och om hjärnan visar nytillkommen skada.

Lemtrada ska inte längre användas av patienter med vissa hjärt-, kärl- eller blödningsstörningar eller av patienter som har andra autoimmuna sjukdomar än multipel skleros.

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla

Vi använder cookies för att ge dig en optimal användarupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer i vår integritetspolicy: neuro.se/integritet