Neuropromenaden 11 maj

Över en halv miljoner människor i Sverige lever med en neurologisk sjukdom. Om du har en neurologisk sjukdom, har en anhörig eller bekant med en neurologisk sjukdom, eller bara vill hjälpa till så vi inbjuder dig att delta i Neuropromenaden och samla in pengar till forskning.

Hjälp oss att visa att varje person oavsett sjukdom är en uppskattad, respekterad, och aktiv medlem av samhället genom att bära de färgade band vi delar ut, som representerar sjukdomar som drabbat dig eller någon du känner. Vi tror att genom vårt samarbete med Neuroförbundet, och med stöd av våra sponsorer, kan vi inspirera till förändring och vidta positiva åtgärder för att främja forskningen i neurologiska sjukdomar.