Vy över Visby
Foto: Visby pixabay.se

Nära vård – vad krävs för att klara omställningen av vård och omsorg?

Det finns en bred samsyn om behovet av att föra vården och omsorgen närmare patienterna. Men hur ska det gå till rent praktiskt? Debatt om kommuners och regioners förutsättningar, möjligheter och lösningar för att möta invånarnas behov på ett bättre sätt och fortsätta utveckla svensk vård och omsorg. Måndag 1 juli klockan 15:30 - 16:15

Medverkande 

Anders Knape, Ordförande SKL 

Lena Hallengren, Socialminister 

Lars Liljedahl, Förvaltningschef för vård och omsorgsnämnden, Östersunds kommun 

Lise Lidbäck, Förbundsordförande Neuro

Plats

Loijsta, Wisby Strand, Donnersgatan 2

Arrangör

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL