Två nakna fötter på en regnblöt yta. Foto.
Sjukdomsförloppet vid Charcot-Marie-Tooths sjukdom är långsamt fortskridande och kännetecknas av successiv muskelförtvining (atrofi) och känselbortfall framför allt i fötter, underben, händer och underarmar. Foto: Pixabay.

Kurs för dig med CMT

Sjukdomsgruppen Charcot-Marie-Tooth är den vanligaste formen av ärftlig polyneuropati och består av ett åttiotal kända sjukdomar ofta med likartade symtom.

Den 20-23 augusti planeras för en kurs på Valjeviken folkhögskola vars syfte är att personer med diagnosen Charcot-Marie-Tooth ska få kunskap om hur man med rehabiliterande träning, kompensatoriska metoder och hjälpmedel kan behålla sin självständighet och ett aktivt liv.

Sjukdomsförloppet vid Charcot-Marie-Tooths sjukdom är långsamt fortskridande och kännetecknas av successiv muskelförtvining (atrofi) och känselbortfall framför allt i fötter, underben, händer och underarmar. Förlopp, sjukdomsbild och svårighetsgrad kan skilja sig något mellan de olika typerna. En del former av sjukdomen innebär måttlig funktionsnedsättning medan andra leder till omfattande begränsningar i dagligt liv, studier och yrkesval.

Kursen syftar till att diagnostiserade och föreläsare delar med sig av sin kunskap om diagnosen och hur man hanterar vardagen och diagnosens effekter när den medicinska kunskapen inte är fullständig. I kursen visar vi, genom föreläsningar och prova på, alternativa sätt att utföra aktiviteter, hur man med rehabiliteringsinsatser kan motverka muskelförtvining och känselbortfall samt kompensera med hjälpmedel, metodik samt social/fysisk miljö och få en grundläggande självständighet.

Är man intresserad skickar man en intresseanmälan eller frågor till eric.sandstrom@valjeviken.se. Intresseanmälan är inte bindande. Kostnad 800 kr för helpension fyra dagar (tre dygn). Efter det skickar vi ut en anmälningsblankett. Ingen kostnad vid avbokning minst en månad före kurs. Det finns fyra-fem platser kvar. Efter den 1 juli tillämpar vi löpande antagning till kursen är full.