Två nakna fötter på ett golv. Två suddiga skor i framkanten av bilden. Foto.
Sjukdomsförloppet vid Charcot-Marie-Tooth är långsamt fortskridande och kännetecknas av successiv muskelförtvining (atrofi) och känselbortfall framför allt i fötter, underben, händer och underarmar. Foto: Pixabay.

CMT-månaden oktober

Hur många gånger har du fått frågan vad det är för diagnos du har - bara för att få en helt tomt blick tillbaka och orden "aldrig hört talas om" när du berättar?

Och värre än så, vad händer när det blir så när du är hos läkaren? Medvetenhet om CMT är viktig!

Skulle det inte vara underbart om fler, inte bara läkarna, visste vad Charcot-Marie-Tooths sjukdom är?

Det är bakgrunden till att Charcot-Marie-Tooth i Storbritannien instiftat oktober som CMT-månaden för att öka kunskapen. 

Symtomen vid Charcot-Marie-Tooths sjukdom kan visa sig alltifrån tidigt i barndomen till ända upp till 70 års ålder, men ofta visar sig symtomen före tonåren eller i tidig vuxen ålder. Sjukdomen påverkar både motoriska och sensoriska nerver. Ibland påverkas även det perifera autonoma nervsystemet. Neuropatisk smärta och smärta till följd av felställda fötter är vanligt.