ALS symposium Norrlands universitetssjukhus lördag 26 maj kl 13

ALS forskargruppen vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus arrangerar ett 25-­års jubileumsymposium om ALS lördag den 26:e maj 2018.

Symposiet kommer även att sändas via länk - för den som inte kan vara närvarande i Umeå! Se länk längre ner.

Den 4:e mars 1993 publicerades i tidskriften Nature upptäckten av mutationer i SOD1 genen som orsak till en typ av ALS sjukdom. Samma dag bildades vi vår SOD1-­ALS forskargrupp. Under åren har gruppen växt till mer än 20 personer.

Gruppen bedriver forskning om SOD1 men även om andra aspekter kring ALS inklusive experimentella behandlingsstudier med nya läkemedel. Vi har kommit mycket långt på dessa 25 år.

Vi bjuder nu in till en eftermiddag där vi kommer berätta om ALS och även presentera det senaste inom ALS forskningen.

Målgrupp: patienter och anhöriga, tidigare kollegor i forskargruppen, media

Plats: Betula auditoriet, byggnad 6M plan 0, Norrlands universitetssjukhus (NUS)

Lämpligast ingång: vid Blodcentralen NUS

Titel: 25 års jubileum för ALS Forskning vid NUS och Umeå universitet (1993-­‐2018)

Program:

 • 12:30-­‐13:00 Fika
 • 13:00-­‐13:05 Välkommen Ulrika Nordström och Anders Jonsson, Neuro Umeå
 • 13:05-­‐13:40 Om ALS 1848 till 1993: lite historik och mycket symtom Peter Andersen
 • 13:40-­‐14:15 ALS och SOD1: Genombrottet 1993 i USA och hur det började i Umeå Stefan Marklund
 • 14:15-­‐14:45 Fika
 • 14:45-­‐15:00 SOD1 aggregat i nervceller Thomas Brännström
 • 15:00-­‐15:15 SOD1 aggregat hos patienter med alla typer av ALS Karin Forsberg
 • 15:15-­‐15:35 Förorsakar SOD1 aggregaten ALS? Thomas Brännström och Elaheh Ekhtiari Bidhendi
 • 15:35-­‐15:45 Paus
 • 15:45-­‐16:05 Genetikens roll vid ALS: spelar det en roll? Om skyddande gener och ProjectMinE Peter Andersen och Frida Nordin
 • 16:05-­‐16:20 Stamceller och ALS: hur långt har vi kommit? Jonathan Gilthorpe
 • 16:20-­‐16:40 Läkemedel mot ALS: rilutek från 1995 och senare experimentella läkemedel Peter Andersen
 • 16:40-­‐17:00 Avslutning och frågor till panelen.

Kontakt för mer information: Forskningssjuksköterska Erica Stenberg, erica.stenberg@umu.se, mobil 072-­‐548 74 10